Phương thức thanh toán - Diva Mall

Phương Thức Thanh Toán

Chúng tôi hỗ trợ phương thức thanh toán:

  • COD : thanh toán khi nhận hàng miễn phí (Áp dụng cho đơn hàng dưới 3.000.000đ)
  • Hỗ trợ Credit và Debit. Bạn sẽ được chuyển tới OnePay để thanh toán.